Värmdö-Evlinge båtklubb
 HEM     LÄNKAR     MEDLEM   

Årsmöte 2016 Obs! Nytt datum
Medlemmarna kallas härmed till årsmöte i Värmdö-Evlinge Båtklubb

Lördag 12 mars kl. 11.00
Hemmesta Bygdegård
Verksamhetsberättelsen kommer finnas under fliken protokoll

 
SAKNAR MAILADRESSER
Många av er medlemmar har ännu inte anmält er mailadress till kassor@varmdo-evlinge.se. Vi är mycket tacksamma om du som inte gjort kan göra det snarast.
OBS: Som tidigare kommunicerats kommer verksamhetsberättelsen och övrig information meddelas via mail fortsättningsvis.

 
Stäng bommarna!
Vi har noterat att det slarvas med stängning och låsning av bommarna vid varvsplatsen. Det är ditt ansvar som medlem att
säkerställa att de är låsta när du lämnar varvet. SKÄRPNING!!!

 
Minska din risk för båt- och motorstölder
Styrelsen är glad att kunna presentera ett riktigt bra erbjudande till dig som medlem. Du får nu 40% rabatt från Boat Secure.
Klicka på mer och läs!
Mer

 
Länk till www.evlinge.com
Klicka här

 
Vaktboden i Hinsaviken, uppdaterad 2014-05-30
Vi är nu överens med VF och FF, vagnen kommer att placeras i Hinsaviken inom några dagar när transportfordon kunnat ordnas.
Långsiktigt planeras för en permanent bod som delas mellan föreningarna placerad där gamla (rivna) Hinsabryggan hade sitt landfäste.
Hinsaviken ska därefter vara utgångspunkt för båtvakterna då uppsikten över såväl fjärd som bilväg är väsentligt bättre än på varvet.

 
Välkommen till Värmdö-Evlinge Båtklubb
Båtklubben är belägen vid Värmdö Evlinge, som är en grönskande oas c:a 4 mil öster om Stockholm.
Det är ett trivsamt område med fina bad- och båtplatser.

Här befinner du dig redan långt ute i skärgården och slipper den långa färden från Stockholms centrala delar ut till de "njutningsbara" vattnen,
långt från storstan, i den egentliga skärgården.

Värmdö Evlinge båtklubb hyr ut båtplatser till, främst de som är medlemmar i Värmdö Evlinge fastighetsägareförening.
Om det finns platser över, så kan även andra få hyra en plats.

Aktiviteter
Båtklubben har sedvanliga båtklubbsaktiviteter då vi hjälps åt med isättning och upptagning av båtarna, skötsel av bryggor och varv

Kontakt
bk@varmdo-evlinge.se

Mer

 
Angående miljödomstolens dom mellan Skursundets BS –

 
Mötet med Värmdö Båtråd
Möte med Värmdö Båtråd. Med på mötet var 15 båtklubbar från Värmdö och representanter från miljökontoret och Värmdös kommunalråd Monica. Mötet bidrog till ytterligare steg till ett fungerande båtråd i Värmdö kommun
Mer

 
Hav- o Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottnar
Beträffande Hav- o Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottnar. När de nya riktlinjerna kommer vet vi inte, med huvudbudskapet i dessa kommer att vara. Minska användandet av biocidfärger och anpassa regler och bestämmelser efter de lokala förutsättningarna och båtbeståndet i hamnen.

 
Miljödomstolens beslut ang. Skurusundets BS – Nacka Kommu


Kortfattat om miljödomstolens beslut som i stort gett båtklubben rätt i två viktiga frågor, dels att man inte skall ställa krav på spolplatta eller andra tekniska lösningar, utan det måste vara en anpassning efter förhållandena. Dels kan inte en förening åläggas att föra en förteckning över faromärkta kemikalier.

Domen innehåller flera viktiga detaljer för det fortsatta gemensamma arbetet för miljöriktiga hamnar. Domen finns att läsa på Nacka tingsrätt: mmd.nacka@dom.se mål nr. M 2691-14