Värmdö-Evlinge båtklubb
 HEM     LÄNKAR     MEDLEM   

Välkommen till Värmdö-Evlinge Båtklubb
Båtklubben är belägen vid Värmdö Evlinge, som är en grönskande oas c:a 4 mil öster om Stockholm.
Det är ett trivsamt område med fina bad- och båtplatser.

Här befinner du dig redan långt ute i skärgården och slipper den långa färden från Stockholms centrala delar ut till de "njutningsbara" vattnen,
långt från storstan, i den egentliga skärgården.

Värmdö Evlinge båtklubb hyr ut båtplatser till, främst de som är medlemmar i Värmdö Evlinge fastighetsägareförening.
Om det finns platser över, så kan även andra få hyra en plats.

Aktiviteter
Båtklubben har sedvanliga båtklubbsaktiviteter då vi hjälps åt med isättning och upptagning av båtarna, skötsel av bryggor och varv

Kontakt
bk@varmdo-evlinge.se

Mer

 
VAKTTJÄNSTEN
Vi ber alla medlemmar uppmärksamma beslutet på årsstämman om avgiftshöjningen för utebliven vakttjänst höjts till 4 000 kronor. Bokningskalendern finns i vaktboden vid Hinsaviken från 25 april.
Stämman var också tydlig med att följer man inte regler, stadgar och instruktioner ska medlemmen förlora sitt medlemskap i båtklubben.
Logga in och läs mer i Årsmötesprotokoll 2015.

Styrelsen

 
Årsmötet 2015
Årsmötet var välbesökt med ca 30 medlemmar. Ett stort tack till samtliga deltagare som bidrog till ett trivsamt och givande möte med bra dialoger om frågor och funderingar rörande klubbens verksamhet.
Protokoll från årsmötet finns nu under fliken.
För att reda lite klarhet i det som skrivits om valberedningens arbete och varför förslag på namn till styrelsen saknades i utskicket så beklagar styrelsen att det som klubben skrev tidigare inte var helt sant och rätt ska vara rätt. Vi beklagar och ber om ursäkt för detta.

 
VÅREN ÄR HÄR, SJÖSÄTTNING 2015
Du som har din båt på varvet och behöver assistans av kranbilen. Reservera helgen
16 - 17 MAJ 2015
Kontakta Urban Forss, tel 0708-112869 i god tid innan sjösättningen för mer information.

För information om datum för iläggning av båtar som står uppställda på tomter kontakta Urban Forss då datum för detta inte är bestämt ännu.


 
Stäng bommarna!
Vi har noterat att det slarvas med stängning och låsning av bommarna vid varvsplatsen. Det är ditt ansvar som medlem att
säkerställa att de är låsta när du lämnar varvet. SKÄRPNING!!!

 
Åtgärder för att försvåra stölder
Båtklubben beslutade på sitt senaste möte den 20/10 2014 enhälligt att införa åtgärder för att begränsa och försvåra de ökande antal tillgrepp som drabbat båtklubben och dess medlemmar.
1. En låsbar grind sätts upp på Hinsavikens brygga, grinden kommer vara låst under båtsäsongen men lämnas öppen övrig tid. Kamera övervakning kan komma att införas också om inte åtgärden får önskat resultat.
2. Kameraövervakning kommer att införas på varvsplanen inom det område som upplåtits till båtklubben. Övervakningen kommer vara aktiv under tiden mellan upptagning och sjösättning. Det övervakade området kommer tydligt markeras för att uppmärksamma för allmänheten att området bevakas med kamera.
Styrelsen VE BK 

 
Minska din risk för båt- och motorstölder
Styrelsen är glad att kunna presentera ett riktigt bra erbjudande till dig som medlem. Du får nu 40% rabatt från Boat Secure.
Klicka på mer och läs!
Mer

 
Länk till www.evlinge.com
Klicka här

 
Vaktboden i Hinsaviken, uppdaterad 2014-05-30
Vi är nu överens med VF och FF, vagnen kommer att placeras i Hinsaviken inom några dagar när transportfordon kunnat ordnas.
Långsiktigt planeras för en permanent bod som delas mellan föreningarna placerad där gamla (rivna) Hinsabryggan hade sitt landfäste.
Hinsaviken ska därefter vara utgångspunkt för båtvakterna då uppsikten över såväl fjärd som bilväg är väsentligt bättre än på varvet.

 
Kameraövervakning mm
Information angående kameraövervakningen.
Mer

 
Söker testare av bottenfärger
SBU och forskningsprojektet CHANGE söker båttestare till en studie om hur effektiva de alternativa metoderna till bottenfärg är på att hålla påväxt borta och då behövs er hjälp med frivilliga testbåtar. Det finns mer information längre ned i mailet samt i de bifogade filerna. Sprida gärna denna information vidare till era båtägare.
Mer

 
SÖKER DU BÅTPLATS?
Under fliken protokoll finns ansökningsformulär. Skicka till bk@varmdo-evlinge.se så svarar vi er.

 
Angående miljödomstolens dom mellan Skursundets BS –

 
Mötet med Värmdö Båtråd
Möte med Värmdö Båtråd. Med på mötet var 15 båtklubbar från Värmdö och representanter från miljökontoret och Värmdös kommunalråd Monica. Mötet bidrog till ytterligare steg till ett fungerande båtråd i Värmdö kommun
Mer

 
Hav- o Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottnar
Beträffande Hav- o Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottnar. När de nya riktlinjerna kommer vet vi inte, med huvudbudskapet i dessa kommer att vara. Minska användandet av biocidfärger och anpassa regler och bestämmelser efter de lokala förutsättningarna och båtbeståndet i hamnen.

 
Miljödomstolens beslut ang. Skurusundets BS – Nacka Kommu


Kortfattat om miljödomstolens beslut som i stort gett båtklubben rätt i två viktiga frågor, dels att man inte skall ställa krav på spolplatta eller andra tekniska lösningar, utan det måste vara en anpassning efter förhållandena. Dels kan inte en förening åläggas att föra en förteckning över faromärkta kemikalier.

Domen innehåller flera viktiga detaljer för det fortsatta gemensamma arbetet för miljöriktiga hamnar. Domen finns att läsa på Nacka tingsrätt: mmd.nacka@dom.se mål nr. M 2691-14