Värmdö-Evlinge båtklubb
 HEM     LÄNKAR     MEDLEM   

Välkommen till Värmdö-Evlinge Båtklubb
Båtklubben är belägen vid Värmdö Evlinge, som är en grönskande oas c:a 4 mil öster om Stockholm.
Det är ett trivsamt område med fina bad- och båtplatser.

Här befinner du dig redan långt ute i skärgården och slipper den långa färden från Stockholms centrala delar ut till de "njutningsbara" vattnen,
långt från storstan, i den egentliga skärgården.

Värmdö Evlinge båtklubb hyr ut båtplatser till, främst de som är medlemmar i Värmdö Evlinge fastighetsägareförening.
Om det finns platser över, så kan även andra få hyra en plats.

Aktiviteter
Båtklubben har sedvanliga båtklubbsaktiviteter då vi hjälps åt med isättning och upptagning av båtarna, skötsel av bryggor och varv

Kontakt
bk@varmdo-evlinge.se

Mer

 
Åtgärder för att försvåra stölder
Båtklubben beslutade på sitt senaste möte den 20/10 2014 enhälligt att införa åtgärder för att begränsa och försvåra de ökande antal tillgrepp som drabbat båtklubben och dess medlemmar.
1. En låsbar grind sätts upp på Hinsavikens brygga, grinden kommer vara låst under båtsäsongen men lämnas öppen övrig tid. Kamera övervakning kan komma att införas också om inte åtgärden får önskat resultat.
2. Kameraövervakning kommer att införas på varvsplanen inom det område som upplåtits till båtklubben. Övervakningen kommer vara aktiv under tiden mellan upptagning och sjösättning. Det övervakade området kommer tydligt markeras för att uppmärksamma för allmänheten att området bevakas med kamera.
Styrelsen VE BK 

 
Stäng bommarna!
Vi har noterat att det slarvas med stängning och låsning av bommarna vid varvsplatsen. Det är ditt ansvar som medlem att
säkerställa att de är låsta när du lämnar varvet. SKÄRPNING!!!

 
Länk till www.evlinge.com
Klicka här

 
Kameraövervakning mm
Båtklubben har skickat en begäran om tillstånd om kameraövervakningen till Länsstyrelsen
Mer

 
Ytterliggare stölder på Hinsabryggan
Minst 3st båtar till har haft påhälsning av tjuvar på Hinsabryggan.

Mer

 
Nya stölder
På morgonen den 17 september stal div utrustning i en båt på Hinsabryggan.
Mer

 
SÖKER DU BÅTPLATS?
Under fliken protokoll finns ansökningsformulär. Skicka till bk@varmdo-evlinge.se så svarar vi er.