Värmdö-Evlinge båtklubb
 HEM     LÄNKAR     MEDLEM   

KLICKA PÅ MEDLEM FÖR ATT LOGGA IN
eller skapa en användar-ID

 
Årsmöte VEBK 25/3 2017
Årsmöte i Båtklubben kommer att hållas den 25/3 2017 med början ca klockan 12.30 Lokalen blir Värmdö bygdegård lilla salen.

OBS: Motioner ska vara BK tillhanda senast den 11/2. Motionerna ska vara skriftligt med underskrift!

 
Länk till www.evlinge.com
Klicka här

 
ANGÅENDE MOMS FÖR BÅTKLUBBAR
Som du säkert sett i media pågår en utredning om att momsbelägga idéella båtklubbar, vilket V-E Båtklubb är. För din information så arrenderar inte BK mark och bryggor men om det kommer innebära att vi inte blir momspliktiga är ändå något oklart så länge inget skattebeslut fattats. Läs mer i bifogade artikel från Båtliv.
Mer

 
Välkommen till Värmdö-Evlinge Båtklubb
Båtklubben är belägen vid Värmdö Evlinge, som är en grönskande oas c:a 4 mil öster om Stockholm.
Det är ett trivsamt område med fina bad- och båtplatser.

Här befinner du dig redan långt ute i skärgården och slipper den långa färden från Stockholms centrala delar ut till de "njutningsbara" vattnen,
långt från storstan, i den egentliga skärgården.

Värmdö Evlinge båtklubb hyr ut båtplatser till, främst de som är medlemmar i Värmdö Evlinge fastighetsägareförening.
Om det finns platser över, så kan även andra få hyra en plats.

Aktiviteter
Båtklubben har sedvanliga båtklubbsaktiviteter då vi hjälps åt med isättning och upptagning av båtarna, skötsel av bryggor och varv

Kontakt
bk@varmdo-evlinge.se

Mer

 
Hav- o Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottnar
Beträffande Hav- o Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottnar. När de nya riktlinjerna kommer vet vi inte, med huvudbudskapet i dessa kommer att vara. Minska användandet av biocidfärger och anpassa regler och bestämmelser efter de lokala förutsättningarna och båtbeståndet i hamnen.

 
Mötet med Värmdö Båtråd
Möte med Värmdö Båtråd. Med på mötet var 15 båtklubbar från Värmdö och representanter från miljökontoret och Värmdös kommunalråd Monica. Mötet bidrog till ytterligare steg till ett fungerande båtråd i Värmdö kommun
Mer

 
Miljödomstolens beslut ang. Skurusundets BS – Nacka Kommu

Kortfattat om miljödomstolens beslut som i stort gett båtklubben rätt i två viktiga frågor, dels att man inte skall ställa krav på spolplatta eller andra tekniska lösningar, utan det måste vara en anpassning efter förhållandena. Dels kan inte en förening åläggas att föra en förteckning över faromärkta kemikalier.

Domen innehåller flera viktiga detaljer för det fortsatta gemensamma arbetet för miljöriktiga hamnar. Domen finns att läsa på Nacka tingsrätt: mmd.nacka@dom.se mål nr. M 2691-14

 
DNA märkning i Näsbyvikens Båtsällskap

Nyligen blev ett samarbetsprojekt med Näsbyvikens Båtsällskap och Svenska Sjö uppmärksammat i Båtmagasinet Hamnen, där de tillsammans gick ihop för att minska stölderna och inbrotten som länge drabbat Näsbyvikens Båtsällskap i Täby. Projektet startade under våren 2015 där de DNA-märkte Näsbyvikens medlemmars båtar och föremål. De satte även upp en mängd olika dekaler och skyltar i området för att påvisa för tjuvarna att allting stöldbegärligt inne på området var märkt med DNA. Näsbyviken hade haft mycket problem med stölder av båtmotorer och annan utrustning och syftet med projektet var att genom märkning minska stölderna i området genom att göra motorer, båtar och andra tillbehör mindre attraktiva att stjäla. Nu har det nästa gått 10 månader sedan de drog igång projektet där över 500 medlemmar DNA-märkte sina båtar, motorer, drev, trailers och andra värdefulla båttillbehör och de kan glädjande se att Näsbyviken Båtsällskap inte haft ett enda försök till stöld sen projektets start, till och med under sommaren då flest båt och motorstölder sker så slapp Näsbyviken problemen.

 
DNA märkning
DNA-Märkning för medlemmar

Styrelsens rekommendation är att varje medlem köper en märksats som räcker för att märka 30-100 föremål. Då kan ni märka upp allt stöldbegärligt så som motor, trailer, drev, navigationsutrustning och elektronik. Det är givetvis möjligt att märka upp båtens skrov om man vill det men då rekommenderar vi att man tar en större märksats eftersom märkningen på båten bör vara större än vad den är på föremål. Men i vanligaste fallen räcker en märksats för 30-100 föremål och en sån kostar 799kr och då ingår 30st dekaler till föremål, två dekaler till dörr/fönster och registreringskort så att man blir registrerad i databasen och står som ägare för DNA-koden.

 
Angående miljödomstolens dom mellan Skursundets BS –